Relacja ze szkolenia w Kołobrzegu 01-04.06.2023r.

Morze i plaża w Kołobrzegu

Za nami kolejne trzecie w tym roku, słoneczne szkolenie Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire” organizowane w Kołobrzegu w dniach 01-04.06.2023r. we współpracy z Wolters Kluwer Polska i Krajową Izbą Radców Prawnych.

Tematem były obowiązki pełnomocników procesowych,
– doręczenia w toku postępowania cywilnego,
– postępowanie apelacyjne i zażaleniowe– stan obecny i projektowane zmiany,
– postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne.

Zajęcia prowadził Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś.

A po tych zajęciach szkolenie „miękkie”: Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie z Panią psycholog Ewą Laus.

Pogoda jak zwykle nam dopisała. Słońce, morze i Kołobrzeg….

Następne szkolenie fundacji w Kołobrzegu w dniach 31.08.-3.09.2023r., a tematyka :

1. Od pozwu do wyroku – postępowanie przed sądem I instancji po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023r.

2. Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych – postępowania odwoławcze po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023r.

Wykładowca – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś.

3. „Narzędzia usprawniające informowanie o wykonywaniu zawodu i pracę radcy prawnego.”

Wykładowca – radca prawny Tomasz Palak.

Serdecznie zapraszamy!!!

Michał Korwek
Prezes Fundacji

Udostępnij: