Fundator

Fundatorem jest Krajowa Izba Radców Prawnych zrzeszająca radców prawnych z całej Polski