Przekaż 1,5% podatku

Na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne.

– W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 17 radcom prawnym, aplikantom i ich rodzinom, zrealizowała 4 ogólnopolskie spotkania integracyjne i 6 sympozjów szkoleniowych dla członków naszego samorządu – podkreśla Michał Korwek, Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire.

Z pomocy Fundacji skorzystało do tej pory wielu potrzebujących. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach, dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, fundacja może realizować swoje cele. W 2023 roku z tytułu 1,5 %  Fundacja otrzymała 14 142,60 zł.. Wynagrodzenie pobrane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji 0 zł (słownie: zero złotych).

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” od lat wspiera także potrzebujących przeprowadzając zbiórki pieniężne, i tak w 2023r. podczas XIX Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów zebrano 4270 zł. na rzecz Fundacji  „Między Niebem a Ziemią”, następnie w trakcie szkolenia dla radców prawnych w Krynicy Zdroju kwotę 3380 zł. dla małej Helenki, a  podczas XIX Ogólnopolskiego Rajdu Bieszczadzkiego Radców Prawnych zebrano 4410 zł. na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku.

Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich radców prawnych i ich przyjaciół, aby nie zapominać o Subsidio Venire – przede wszystkim w chwilach, kiedy przychodzi czas na podzielenie się swoim ciężko wypracowanym 1,5 % podatku, ale również wtedy, kiedy ktoś ze środowiska potrzebuje pomocy.

Aby budować piękną ideę niesienia pomocy i wspierać działania Fundacji mogą Państwo:

• Przekazać 1,5 % podatku – po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę: Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire i numer KRS 0000326684.

• Przekazać darowiznę, którą można odpisać od podatku. Nr rachunku bankowego Fundacji 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Każdy może pomóc wskazując Fundację Subsidio Venire jako beneficjenta wpłaty 1,5 % podatku. Im więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1,5 %, tym skuteczniej Fundacja będzie działać i pomagać! Więcej informacji na temat Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire oraz przekazywanej pomocy znajduje się na stronie: www.subsidio-venire.kirp.pl

Subsidio venire – radcy radcom.

Prezes Zarządu
Fundacji Radców Prawnych
„Subsidio Venire”