To wydarzenie zostało zakończone

Szkolenie
09-12.05.2024r.
Zakopane

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 9-12.05.2024r. w hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

Tematyka :

 1. Relacja przepisów prawa prywatnego do przepisów prawa publicznego w zakresie umowy o roboty budowlane,
  1. Uczestnicy procesu budowlanego: a) inwestor, b) inspektor nadzoru inwestorskiego, c) projektant, d) kierownik budowy lub kierownik robót,
  2. Relacje między stronami umowy o roboty budowlane, a uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności:
  3. Wpływ czynności dokonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta na odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy,
  4. Odpowiedzialność inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta wobec inwestora za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków (umownych i ustawowych),
  5. Relacje między uczestnikami procesu budowlanego, a osobami pełniącymi funkcje wykonawcze w umowach wykonywanych na regułach FIDIC.
 2. Wynagrodzenie za roboty budowlane:
  1. Wynagrodzenie jako element umowy o roboty budowlane,
  2. Rodzaje wynagrodzeń w robotach budowlanych,
  3. Zmiana wysokości wynagrodzenia,
  4. Wymagalność wynagrodzenia,
  5. Wynagrodzenie w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy o roboty budowlane.
 3. Doręczenia w postępowaniu cywilnym
  1. zasada oficjalności doręczeń,
  2. doręczenia bezpośrednie w toku postępowania,
  3. doręczenia przy uczestnictwie pełnomocników zagranicznych,
  4. zasady doręczeń na terenie Polski,
  5. zasady doręczeń na terenie Unii Europejskiej,
  6. zasady doręczeń po za obszarem Unii Europejskiej,
  7. doręczenie jako początek biegu terminu do dokonania czynności procesowej,
  8. zasady obliczania terminów procesowych,
  9. sankcje niedochowania terminów procesowych,
  10. przywrócenie terminu.
 4. Terminy w prawie cywilnym (materialnym i procesowym)
  1. Rodzaje terminów
  2. Obliczanie terminów
  3. Terminy w prawie materialnym:
   • wymagalność
   • przedawnienie
   • zawite
  4. Terminy w prawie procesowym
   • rodzaje terminów
   • skutki niedochowania terminów
   • przywrócenie terminu

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie – Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów:  Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego,  Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

5. „Narzędzia do myślenia” i „psychologia potoczna” w pracy  radcy prawnego.

Warsztat praktyczny.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych:

 • w pokoju dwuosobowym wynosi 1820 zł od uczestnika,
 • w pokoju jednoosobowym wynosi 2450 zł od uczestnika.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych.

W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w czterogwiazdkowym Hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem w pokojach jedno-, dwuosobowych. Hotel usytuowany jest na zboczu Polany Szymoszkowej, z której rozciągają się fantastyczne widoki na tatrzańską panoramę. W hotelu znajduje się strefa spa & wellness , zewnętrzne jacuzzi, kort tenisowy.

Informujemy, że zakwaterowanie w pokojach jednoosobowym odbywa się według kolejności zgłoszeń, którą należy potwierdzić kontaktując się mailowo z Fundacją Radców Prawnych „Subsidio Venire”.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo subsidiovenire@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Zapraszamy

Prezes Zarządu
Fundacji Radców Prawnych
„Subsidio Venire”Załączniki

Karta zgłoszenia na szkolenie – 09-12.05 2024, Zakopane
29 marca 2024
199 KB
Informacja o przetwarzaniu danych dla osób podających swoje dane osobowe celem udziału w wydarzeniu w dniach 09-12.05 2024, Zakopane
29 marca 2024
102 KB
Harmonogram szkolenia – 09-12.05 2024, Zakopane
29 marca 2024
190 KB
Udostępnij: